BIG DAISHOWA TIẾN HÀNH THAY ĐỔI GIÁ MỘT SỐ MÃ SẢN PHẨM TỪ NGÀY 24.12.2013.

COMINIX XIN THÔNG BÁO TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG. KỂ TỪ NGÀY 24.12.2013 BIG DAISHOWA TIẾN HÀNH THAY ĐỐI GIÁ MỘT SỐ MÃ HÀNG. CHI TIẾT QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ XEM THÔNG TIN PHÍA DƯỚI
Thông tin về thay đổi giá:
http://upfile.vn/a3yp/BIG_ 価格改定案内131128_(2).pdf

Thông tin một số mã sản phẩm tăng giá:
http://upfile.vn/a3yq/BIG_ 値上げ商品.pdf

Thông tin về một số mã sản phẩm giảm giá.
http://upfile.vn/a3ys/BIG_ 値下げ商品.pdf

Bài viết liên quan